Notujemy

Prezydent Krakowa prowadzi ewidencję obiektów "innych niż hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska", w których świad czone są usługi hotelarskie. Każdy przedsiębiorca obowią­zany jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany) do ewi­dencji prowadzonej przez pre­zydenta. Wniosek o dokona­nie wpisu można pobrać ze stron internetowych lub w Biurze ds. Turystyki magistratu, ul. Bracka 10. Świadczenie usług hotelowych w obiekcie niekategoryzowanym (np. hostelu, pokojach go­ścinnych), niezgłoszonym do ewidencji, zgodnie z kodek­sem wykroczeń, "podlega ka­rze pozbawienia wolności lub grzywny"

Źródło: DZIENNIK POLSKI (Kronika Krakowska)(2008-07-31) str.: 3

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *