Wierzyciele Orco zażądali wcześniejszej spłaty długów

Część posiadaczy obligacji, które pierwotnie miały być wykupione przez Orco Property Group w 2011 roku, zażądała wcześniejszej spłaty długów. Deweloper zapewnia, że ma na to pieniądze. Uzyskali prawo do takiego żądania, gdy agencja Moodys obniżyła rating korporacyjny spółki do pozio­mu „spekulacyjnego". W czerw­cu ocena wiarygodności kredy­towej Orco spadła do B3, a w tym tygodniu do Caai. Niewykluczone więc, że rów­nież pozostali posiadacze cze­skich obligacji zażądają od firmy wcześniejszego wykupu. Zarząd poinformował, że jeśli otrzyma takie żądania przed końcem sierpnia, pieniądze zostaną przekazane obligatariuszom 30 września. Zapewnił, że zabez­pieczył środki na ten cel. Stwier­dził również, że w przypadku in­nych wyemitowanych papierów dłużnych oraz kredytów banko­wych nie istnieje już ryzyko żą­dania wcześniejszego wykupu. Zarząd Orco spodziewa się jednak, że w całym 2008 roku przychody grupy będą wyższe niż ubiegłym roku, i to znacznie. Mają sięgnąć 343 mln euro w po­równaniu z 299 mln euro zano­towanymi w 2007 roku.

Źródło: PARKIET

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *