Zamek Tęczyńskich w Rudnie do remontu

Jedenznajcenniejszychpolskich zabytków od lat niszczeje. Mury się sypią, aterenzarosłykrzewy i chwasty. Władze gminy Krze­szowice chcą to zmienić - przy­gotowały projekt robót konser­watorskich i zabezpieczenia ruin. Wystąpiły też do minister­stwa kultury o dofinansowanie. Do działania bezczynną do­tąd gminę zmusiło wzrastające zainteresowanie zamkiem ze strony zapaleńców, ale także po­tencjalnych inwestorów i ro­dziny Potockich, ostatnich właś­cicieli zamku. O ochronę zabytku zabiega kilkanaście osób, skupionych wokół strony ratujtenczyn. pl. tl. - Chcemy zmusić władze do działania - mówi Marek Stę-powski, twórca strony. Od pół roku członkowie grupy rozdają ulotki pod zamkiem, wysyłają pisma do burmistrza Krzeszo­wic, małopolskiego konserwa­tora zabytków i ministra kultury. Chcą też założyć stowarzyszenie i zalać urząd gminy pismami z prośbą o włączenie renowacji zamku do przyszłorocznego budżetu. Odnowić ruinę chce rów­nież polsko-amerykańska fun­dacja Zamek Tęczyński i Region Ziemi Krzeszowickiej, która od trzech lat stara się o zamek.

Źródło: POLSKA - GAZETA KRAKOWSKA (2008-08-21) str.: 14

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *