Rekordowa suma za ziemię

30 mln zł - oto cena wywoław­cza za niespełna dziesięciohek-tarowy grunt przy obwodnicy Nowej Soli. Tak potężna suma jeszcze nigdy nie wpłynęła do budżetu miasta ze sprze­daży ziemi. Jeśli uda się za tyle sprzedać grunt, będą pieniądze na bu­dowę basenu. Przetarg zapla­nowano na 16 października na godz. 11.00. Kwota postąpie­nia będzie wynosiła pół mi­liona złotych! A w 2003 r. pewien inwestor zaproponował miastu kupno tejże działki za... 1 mln zł. To na ówczesne czasy było ku­szące, bo miasto bardzo potrze­bowało wtedy pieniędzy. Ale prezydent Wadim Tyszkiewicz nie dał się skusić. Teraz może dostać 30 razy tyle. Na tym kawałku ziemi stanie teraz kompleks: basen, który wybuduje miasto i hotel, który postawi kolejny prywatny in­westor. Położony przy drodze S3 kompleks, będzie miał za za­danie przyciągać turystów tranzytowych. Władze Nowej Soli liczą, że dzięki temu część osób podróżujących z gór nad morze zatrzyma się tutaj choć na chwilę. Urzędnicy zdają sobie sprawę, że nikt spe­cjalnie nie przyjedzie odwie­dzić Nowej Soli, ale może zro­bić tu postój i skorzystać z miej­scowej oferty.

Źródło: TYDZIEŃ ZIELONOGÓRSKI (2008-08-22) str.: 5

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *