Przynajmniej na papierze bliżej do Resovia Park

Rada miasta zaakceptowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na któ­rych powstać ma kompleks Resovia Park. O tym przedsięwzięciu, które rea­lizowane ma być na działkach u zbiegu ul. Wyspiańskiego i Wito­sa, mówi się już od dawna. Powstać ma tam kompleks, na który złożyć mają się m.in.: galeria handlowa, multikino, hotel i apartamentowce. W drugiej części - sportowej - wy­budowane mają zostać m.in. nowo­czesne lodowisko, hale sportowe, a stadion Resovii zyskać ma nowe trybuny Na razie załatwiane są spra­wy formalne związane z tą inwesty­cją. Na początku lipca radni uchwa­lili zmiany w studium zagospodaro­wania przestrzennego, a we wtorek bez większych dyskusjiprzyjęli plan zagospodarowania, który objął ok. 7,5 ha terenu u zbiegu ul. Wyspiańskiego i Witosa. - Chodzi o działki, na których powstać ma komercyjna część Resovia Park - tłumaczyli miej­scy urzędnicy. Część sportowa pow­stawać ma w oparciu o wydaną przez urząd miasta decyzję o warunkach zabudowy.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - RZESZÓW (2008-08-27) str.: 3

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *