Kłopoty z gościem w hotelu

Brak zapłaty za świadczone usługi czy zniszczenia w pokoju to nierzadkie problemy, z jakimi muszą się zmagać właściciele hoteli. Obowiązujące regulacje prawne nie pozostawiają ich jednak w tym zakresie bez należytej ochrony. Dlatego też istotne jest, aby osoby prowadzące hotel miały odpowiednią wiedzę o tym, jak należy reagować w takich sytuacjach.

Szczególnie trudne są sytuacje, gdy gość odmawia zapłaty za korzystanie z pokoju hotelowego. Często w takim wypadku klienci argumentują, że nie są zadowoleni z jakości świadczonych usług, wskazując na przeróżne – w ich ocenie zasadne – zaniedbania, których to rzekomo dopuścił się podmiot prowadzący hotel.

Gość jest niezadowolony, więc nie zapłaci

Deklarowane niezadowolenie gościa nie zwalnia go jednak z obowiązku zapłaty za skorzystanie z pokoju. W takiej sytuacji właścicielowi hotelu przysługuje roszczenie o zapłatę nieuregulowanej kwoty za wynajem. W celu jego realizacji trzeba w pierwszej kolejności wysłać do klienta hotelu przedsądowe wezwanie do zapłaty. W jego treści należy umieścić pouczenie, iż brak zapłaty żądanej należności w wyznaczonym terminie (najczęściej 14 dni), spowoduje, że sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Gdy gość nie zastosuje się do treści wezwania, podmiot prowadzący hotel może złożyć w sądzie (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania klienta) pozew o zapłatę. Wówczas w toku prowadzonego postępowania sąd oceni zarzuty podnoszone przez gościa co do nieodpowiedniej jakości usług świadczonych przez hotel.

To gość będzie musiał wykazać ewentualne nieprawidłowości ze strony hotelu, co oznacza, że to po jego stronie leży obowiązek zgromadzenia dowodów, z których będzie wynikać, że hotel nie zapewnił mu warunków, jakie były wcześniej ustalone. Oprócz tego dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone osobie korzystającej z hotelu przedsiębiorcy przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych do hotelu. Prawo to wygasa, gdy rzeczy wniesione zostaną przez gościa z hotelu usunięte. Jednak hotelarz może się sprzeciwić ich usunięciu i zatrzymać je, dopóki należności wobec hotelu nie zostaną zapłacone lub zabezpieczone. Ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych do hotelu nie uprawnia jednak właściciela obiektu do ich sprzedaży. W pierwszej kolejności należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego (wyrok, nakaz zapłaty), a następnie wykonawczego (np. wyrok opatrzony klauzulą wykonalności). Dopiero wówczas można skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Po sprzedaży przez komornika rzeczy ruchomej należącej do gościa hotelu, podmiot prowadzący hotel uzyska sumę ze sprzedaży tej rzeczy. Ze względu na złożoność takiej procedury nie jest ona często stosowana, jednak może okazać się pomocna, gdy gość dysponuje ograniczonym majątkiem.

Gość wyjechał bez płacenia

Uprawienia te będą przysługiwać właścicielowi hotelu także wówczas, gdy gość opuści hotel bez formalnego wymeldowania i dokonania zapłaty. W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Rejonowy w Olszt [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne rabaty na szkolenia organizowane w ramach Akademii Hotelarza
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza napisz skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plAutor: Milena Rzemieniak-Kielin

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *