Accor dokupuje?

Skumulowana wartość obro­tów papierami hotelarsko-turystycznej grupy przekroczyła w trakcie piątkowej sesji 174 mln zł i była niższa jedynie od wartości obrotu akcjami banku Pekao (202,6 mln zł). Właścicie­la zmieniło niemal 1,7 mln pa­pierów stanowiących prze­szło 3,6 proc. kapitału zakłado­wego Orbisu. Trzy największe transakcje dotyczyły niemal 1,5 mln walorów (prawie 3,2 proc. kapitału). Tak wysokie obroty papiera­mi Orbisu są obserwowane bar­dzo rzadko, gdyż w wolnym obrocie znajduje się zaledwie 27,1 proc. akcji. Resztę walorów kontroluje trzech znacznych akcjonariuszy. 45,5 proc. kapita­łu należy do francuskiego Accora (notowany na giełdzie w Paryżu), 224 proc. ma w port­felu BZ WBK AIB Asset Mana­gement, a 5,1 proc. kontroluje Commercial Union. Jeśli papie­ry kupował największy akcjona­riusz, to po piątkowej sesji mógł zwiększyć zaangażowanie w ka­pitale Orbisu do niemal 48,7 proc.

Źródło: PARKIET (2008-08-30) str.: 8

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *