Miasto buduje hotel za 30 mln złotych

Firma Chemobudowa złożyła najatrakcyjniejszą ofertę w przetargu na budowę inter­natu w ramach rozbudowy Cen­trum Sportu i Rekreacji "Kol­na". Za wykonanie inwestycji zaproponowano 30 mln 800 tys. zł. - Od rozstrzygnięcia prze­targu odwołała się firma ł.ęg-przem. Wyjaśnienia Chemo-budowy zostały przyjęte. Jeżeli nie będzie kolejnych odwołań, to prace mogłyby ruszyć najpóź­niej w polowie września - infor­muje Jacek Bartlewicz, rzecz­nik Krakowskiego Zarządu Ko­munalnego, sprawującego nad­zór nad inwestycjami związany­mi z kompleksem sportowym przy ul. Kolnej. Internat (tak wpisano w za­mówieniu, ale ma pełnić rolę ho­telu) powstanie na terenie spor­towego kompleksu przy torze kajakarstwa górskiego. W prze­targu termin realizacji wyzna­czono na 31 sierpnia 2010 r. Ośrodek przy ul. Kolnej znalazł się wśród 44 lokalizacji wytypo­wanych do goszczenia uczestni­ków Euro 2012. Zdaniem niektó­rych krakowskich radnych tego typu obiekt powinien zostać wy­budowany przez prywatnego in­westora, a nie z funduszy mia­sta. Łukasz Osmenda, przewod­niczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa, wyliczył, że za takie pieniądze mogłyby powstać nowoczesne boiska pił­karskie w każdej dzielnicy.

Źródło: DZIENNIK POLSKI (Kronika Krakowska)(2008-08-30) str.: 2

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.