Narodziny nowego Powiśla

Jedna z zapomnianych i zaniedbanych części Warszawy odżyje na Nowo. Po­wiśle, bo o tej dzielnicy mówimy, nabie­rze blasku dzięki pierwszej inwestycji polskiego oddziału irlandzkiej firmy Menolly. Nowe Powiśle - tak nazywa się projekt irlandzkiego dewelopera - za­kłada budowę kompleksu nowoczesnych budynków mieszkalnych i restaurację zabytkowych struktur Elektrociepłow­ni. Inwestycja zostanie zrealizowa­na w dwóch etapach. Etap I pierwszy to budowa rezydencjal-nego kompleksu, który został zaprojek­towany w pracowni znanego architek­ta Stefana Kurytowicza. Projekt obejmuje bu­dowę ponad 27 tysięcy metrów kwadrato­wych najwyższej jakości przestrzeni miesz­kalnej, komercyjnej, która znajdzie się na par­terze nowo powstałych budynków oraz dwu­piętrowego garażu podziemnego dla miesz­kańców. Potencjalny nabywca, zaintereso­wany mieszkaniem nad Wista, może wybie­rać spośród szerokiej oferty penthousów, apartamentów i luksusowych mieszkań. Do wy­kończenia budynków zostaną użyte najwyż­szej jakości materiały - egzotyczne drewno, granit, piaskowiec i marmur. Za metr kwadra­towy powierzchni mieszkalnej na Nowym Po­wiślu trzeba zaptacić od 12 000 do 24 000 zl w przypadku mieszkań i od 26 000 do 40 000 zt w przypadku apartamentów i penthousów. Etap II projektu to restauracja zabytko­wych struktur Elektrociepłowni Powiśle (pierw­szej warszawskiej elektrowni, która do użyt­ku została oddana w 1904 roku). Odrestau­rowane pod okiem konserwatora zabytków budynki pomieszczą ekskluzywne restaura­cje, butiki oferujące produkty najwyższej ja­kości, galerie sztuki, a także lofty przezna­czone na biura wysokiej klasy. W ramach dru­giego etapu powstanie także ogólnodostęp­na zielona przestrzeń, z ławeczkami i miej­scem przeznaczonym na organizację wystaw sztuki. Na terenie dawnego zakładu wznie­sione zostaną również budynki biurowe z po­wierzchnią spełniającą najwyższe, światowe standardy oraz wysokiej klasy hotel miesz­czący ok. 100 pokoi. Na parterze nowo pow­stałych biurowców znajdzie się przestrzeń przeznaczona na miejsca użyteczności pu­blicznej, takie jak sklepy czy kawiarnie. Struk­tury, które powstaną w ramach II etapu, zo­staną ukończone w 2012 roku. Nowe Powiśle to projekt, który nie będzie ogrodzony. Poza wewnętrzną częścią pierw­szego etapu, a więc przestrzenią znajdującą się pomiędzy budynkami rezydencjalnymi, wszystkie obiekty planowane w ramach in­westycji staną się ogólnodostępne. Będą one służyły mieszkańcom Nowego Powiśla oraz wszystkim odwiedzającym wiślane brzegi.

Źródło: ŻYCIE WARSZAWY (Dodatek 1)(2008-08-29) str.: 9

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *