Hilton zaczyna się w tunelu

Takiego tunelu jeszcze w Łodzi niebyło. Przeniesione zostaną do niego wszystkie instalacje z działki, na której będzie bu­dowany hotel Hilton. Inwesty­cja pochłonie aż 12 mln zł. Mnóstwo półeczek na dłu­gości 150 metrów między a1. Kościuszki a ul. Piotrkowską. Umieszczone zostaną na nich kable energetyczne i teleko­munikacyjne, rury wodocią­gowe oraz ciepłownicze, a także światłowody Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Tak będzie wyglądał tunel, który powstanie przy a1. Piłsud­skiego. - Gdybyśmy trzymali te in­stalacje na działce, nie mogli­byśmy rozpocząć budowy -informuje Jarosław Olszowy, szef Bccolly Properties. Tunel ma być również gwarancją bez­pieczeństwa. Gdyby podczas prac budowlanych np. koparka uszkodziła rurę, woda mogłaby zalać przejście podziemne, Tunel zostanie ulokowany w miejscu ścieżki rowerowej. Być może zajmie też fragment a1. Piłsudskiego. Dlatego do dzi­siaj Zarząd Dróg i Transportu musi zaopiniować projekt. Budowa tunelu ma być za­kończona w październiku.

Źródło: POLSKA - DZIENNIK ŁÓDZKI (2008-08-29) str.: 14

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.