Nowy hotel

Mariusz Stachyra, właści­ciel słupskiej "Karczmy pod Kluka", będzie budo­wał hotel przy ulicy Ka­szubskiej w Słupsku. Rada Miejska na wniosek przedsiębiorcy przegłosowała uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego w rejonie ulicy Kaszub­skiej. Dzięki zmianie Mariusz Stachyra będzie mógł wybudo­wać hotel. Będzie to nieduży kameral­ny obiekt na kilkadziesiąt miejsc, o wysokim standardzie, nawiązujący do regionalnego wyglądu znanej restauracji "Karczma pod Kluka". - Żadnej gigantomanii uprawiać nie będę, jestem w tym biznesie dwadzieścia sześć lat i wiem, że trzeba za­wsze mierzyć swoje siły na zamiary - mówi nam Sta­chyra. Obecnie hotel jest na eta­pie projektowania. Właściciel Karczmy zlecił opracowanie wizualizacji dwóm projektan­tom - jednemu ze Słupska, a drugiemu z Warszawy. Wy­niki ich prac poznamy za dwa miesiące.

Źródło: GŁOS POMORZA - SŁUPSK (2008-09-01) str.: 10

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.