Hotel zamiast estrady

Nowy hotel w Zielonej Górze bę­dzie miał ok. 100 pokoi, restaurację, centrum konferencyjne. Jak zapo­wiada inwestor, wybuduje go w cią­gu roku przy ul. Wrocławskiej w miej­scu straszącej od lat Estrady. Magistrat już wydał warunki zabu­dowy terenu między odnawianą Pol­ską Wełną a szklaną bryłą rozbudo­wanej Palmiarni. Stanie tam trzygwiazdkowy hotel pod marką Campanile należącą do potężnej francu­skiej sieci Envergure, która ma 900 hoteli i re stauracji w całej Euro­pie. W Polsce hotele Campanile są już m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Katowicach czyŁodzi. Zwykle budynki to architekto­nicznie proste bryły przypominają­ce klocki. Jak będzie wyglądał zielo­nogórski hotel - W warunkach zabudowy okre­śliliśmy jakie wymogi ma spełniać ten budynek, żeby komponował się z otaczającymi go obiektami - zaz­nacza Dariusz Lesicki, wiceprezy­dent Zielonej Góry. Budynek będzie miał maksymalnie pięć pięter, czę­ściowo będzie przeszklony a z tyłu powstanie spory parking. Obok ho­telu pojawi się też wkrótce jeden z fast foodów Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie KFC czy McDonalds

Źródło: GAZETA WYBORCZA - ZIELONA GÓRA (2008-09-03) str.: 1

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *