Największy hotel Wrocławia?

Wrocławska firma AKME przymierza się do budowy hotelu w stolicy Dolnego Śląska. Obiekt ma powstać na działce o wielkości ponad 9000 metrów kwadratowych przy uli­cy Wróblewskiego, należącej do Zdzisława Wiśniewskiego, właściciela firmy AKME. - Prawdopodobnie będzie to największy hotel we Wrocławiu - mówi Wiśniewski. -Jako firma wciąż rozważamy, czy sami zreali­zujemy projekt, czy podejmiemy współpracę z partnerem biznesowym, a może wystawi­my działkę na sprzedaż. Bierzemy pod uwa­gę wszystkie możliwości. Teren pod inwestycję objęty jest miejsco­wym planem zagospodarowania przestrzen­nego i ma pozwolenie na budowę. Projekt ar­chitektoniczny przygotowany przez wro­cławskie biuro projektowe Impressio zakła­da budowę hotelu trzy- lub czterogwiazdko-wego o powierzchni użytkowej około 12 ty­sięcy metrów kwadratowych, w którym po­wstanie blisko 300 pokoi, w tym również apartamenty. Dodatkowo obiekt będzie miał podziemny parking dla około 140 samocho­dów. Wysokość czterokondygnacyjnego bu­dynku wyniesie 15 metrów. Inwestycja przy ulicy Wróblewskiego na­biera tym większego znaczenia, że Wrocła­wiowi już teraz pilnie potrzebne są nowe ho­tele, a w kontekście Euro 2012, na które we­dług szacunków do Polski przyjedzie około pół miliona kibiców, intensywny rozwój bazy hotelowej jest wręcz niezbędny.

Źródło: BIZNES WROCŁAWSKI (2008-09-08) str.: 10

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.