Miasto żyje dzięki targom

Tłok na ulicach i opóźnienia w kursowaniu komunikacji miej­skiej - tak część poznaniaków postrzega wielkie imprezy tar­gowe takie jak Polagra. Tymcza­sem te dni podczas największych imprez wystawienniczych to dla wielu przedsiębiorców szansa na doskonały zarobek. Oprócz bezpośrednich wpły­wów do kasy miasta, MTP jako najprężniejszy ośrodek wysta­wienniczy w kraju jest wizy­tówką, która przyciąga inwesto­rów. Tak jest przedstawiany pod­czas rozmów biznesowych. - Jedną z naszych strategii prezentacji jest to, że mówimy o po­tencjale i prestiżu miasta wynika­jącym z obecności targów - wy­jaśnia Sebastian Bedekier z Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji poznańskiego magi­stratu. - Goście nocują w naszych hotelach i restauracjach, korzy­stają z transportu, a to wszystko ma znaczenie dla gospodarki miasta. Targi są miastotwórcze. Coraz częściej mówi się, że miasto potrzebuje centrum kon­gresowego z prawdziwego zda­rzenia. Zdaniem Sebastiana Bedekiera taką funkcję spełniają targi. - Pawilony MTP świetnie się do tego nadają - uważa S. Bedekier. - Właśnie dzięki temu Poznaniowi przyznano organi­zację w grudniu tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest kon­ferencja klimatyczna. Gość targowy nie obejdzie się bez zakwaterowania. Podczas największych imprez miejscaho-telowe są niemal w całości zajęte.

Źródło: POLSKA - GŁOS WIELKOPOLSKI (2008-09-18) str.: 14

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.