W Nowym Powiślu będzie hotel

Irlandzka spółka Menolly debiutuje na polskim ryn­ku luksusowym komplek­sem Nowe Powiśle. Oprócz apartamentów z najwyższej półki znajdzie się tam rów­nież część komercyjna, a jednym z jej elementów bę­dzie hotel. Informacje na temat tej części inwestycji są jeszcze zdawkowe, bowiem projekt hotelu w tej chwili jest dopra­cowywany. Jego budowa roz­pocznie się w drugim etapie przedsięwzięcia, gdzie obok rcwitalizowanych obiektów starej Elektrociepłowni Po­wiśle powstaną od podstaw nowe budynki. Planowany hotel będzie kameralny - po­mieści około 100 łóżek. Stan­dardowe usługi zostaną uzu­pełnione przez bogate zaple­cze w postaci salonu spa oraz centrum fitness. Hotel zostanie otwarty wraz z za­kończeniem całej inwesty­cji, czyli w 2011 r. W pozosta­łych wzniesionych od pod­staw obiektach znajdą się biura. W zeszłym tygodniu poin­formowaliśmy, że Irlandczy­cy wmurowali kamień wę­gielny pod pierwszy etap swojej inwestycji. Nowe Po­wiśle, którego projekt powstał w pracowni prof. Stefa­na Kuryłowicza, wyrośnie między tunelem Wisłostrady, ulicami Zajęczą i Dobrą oraz Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: DZIENNIK - WARSZAWA (Nieruchomości)(2008-09-23) str.: 31

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.