Kraków ma się dobrze

W ponad rok po ogłoszeniu de­cyzji o organiza­cji EURO 2012, w stolicy, zamiast przybywać, ubywa miejsc noclegowych. Warszawa dys­ponuje niespełna 4,5 tys. miejsc w hotelach o standar­dzie pięciu gwiazdek, co sta­nowi niemal czwartą część łó­żek we wszystkich warszaw­skich obiektach tego typu. Warszawskie hotele o naj­wyższym standardzie (czyli 5- i 4-gwiazdkowe) dysponują łącznie 7,1 tys. miejsc noclego­wych, co oznacza, że do speł­nienia wymogów UEFA braku­je obecnie stolicy niespeł­na 800 łóżek w tego typu obiektach. Brakowałoby znacznie mniej, gdyby funkcjonujący od roku 2001 hotel Hyatt Re-gency Warsaw, który ze względu na braki w wyposa­żeniu niektórych pokoi został skategoryzowany jako trzy-gwiazdkowy, zechciał złożyć wniosek o podwyższenie ka­tegorii do pięciu czy chociaż czterech gwiazdek. 519 miejsc noclegowych, którymi dyspo­nuje Hyatt, to niemało, zwa­żywszy na fakt, że w Warsza­wie, zamiast przybywać łóżek w hotelach, ubywa ich.

Źródło: DZIENNIK POLSKI (Nieruchomości)(2008-09-24) str.: PN3

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *