Wyniki EFH

Siedmiokrotny wzrost przycho­dów ze sprzedaży w pierwszym pół-roczu 2008 r. w stosunku do 2006 r. odnotowała Grupa Kapitałowa Eu­ropejskiego Fiinduszu Hipoteczne­go. W tym okresie spółka osi.jgnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 25,175 mln zł. Sied­miokrotny wzrost przychodów jest zasługą nowych inwestycji firmy whotele. Spółka kupiła hotele: Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym, Masuria w Worlinach koło Ostró­dy, teba w Łebie i Centrum Falen­ty pod Warszawą. - Grupa Kapita­łowa EFH planuje kolejne inwesty­cje i aktywnie poszukuje działek pod budowę nowych hoteli - zapo­wiedział Mirosław Wierzbowski, prezes EFH.

Źródło: GAZETA POLSKA (2008-10-01) str.: 26

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *