Nie ma hotelu, nie ma drużyny

Brzeg może zostać dopisa­ny do listy centrów pobytowych na Euro 2012 dopie­ro w czerwcu przyszłego ro­ku. To prawdopodobnie ostateczna odpowiedź władz spółki PL.2012, która zajmu­je się przygotowaniami Pol­ski do organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej. Przypomnijmy, że Brzeg nie znalazł się na liście 44 miast, które w lipcu wybrał specjalny zespół powołany przez ministra Powodem jest brak hotelu, w którym mia­łaby zostać zakwaterowana jedna z drużyn piłkarskich. Władze Brzegu zapewniają, że hotel powstanie, jednak zna­leziony przez miasto inwe­stor zapowiedział zakończe­nie budowy dopiero w 2011 roku. Po uwagach zespołu, który wizytował Brzeg, do Warszawy trafił kolejny harmonogram określający termin zakończenia budowy na czerwiec 2010. Przedsta­wiciele spółki uznali go jed­nak za niewiarygodny.

Źródło: NOWA TRYBUNA OPOLSKA (2008-10-01) str.: 3

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.