Firma odliczy koszt biletów i pokoi hotelowych

Wspólnik, który podróżuje w interesach, może zaliczyć wydatki na samolot i hotel do kosztów uzyskania przychodów. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji dotyczącej kosztów podatkowych (sygn. IPPB1/415-838/08-2/FF). Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przycho­dów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpie­czenia źródła przychodów. Wy­datek musi mieć jednak zwią­zek z prowadzoną działalno­ścią. Nie może być też wymienio­ny w katalogu wydatków, które nie są uznawane za koszty po­datkowe (art. 23 ust. 1 ustawy). Oznacza to, że firma może od­liczyć wszelkie racjonalnie i go­spodarczo uzasadnione wydat­ki, które mają związek z prowa­dzoną działalnością. Jak czytamy w interpretacji, obejmuje to również wydatki na zakup biletów lotniczych oraz koszty noclegów hotelo­wych.

Źródło: RZECZPOSPOLITA (2008-10-13) str.: C6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.