Hotel w celi Konrada

Wileński klasztor, w którym więziono filomatów i filaretów i w którym rozgrywa się akcja III części "Dziadów", został zamieniony w czterogwiazdkowy hotel. Cela Konrada to jedno z naj­ważniejszych miejsc związa­nych z polską historią Wilna. Tu był więziony Adam Mickie­wicz, a w dwudziestoleciu mię­dzywojennym cela służyła za miejsce słynnych śród lite­rackich. Teraz klasztor Bazylianów będzie miał zupełnie inne za­stosowanie, które ze sztuką ma niewiele wspólnego. W sobotę odbędzie się tam uroczyste otwarcie czterogwiazdkowego hotelu Pas Bazilijonus. W ory­ginalnej celi Konrada urządzo­no pokoje hotelowe, a słynne pomieszczenie zostało "prze­niesione" przez właścicieli ho­telu do odbudowanego nie­dawno łącznika między klasz­torem a kościołem Świętej Trójcy. - Jesteśmy w 70 procentach przekonani, że Adam Mickie­wicz i jego towarzysze byli wię­zieni właśnie w tym łączniku - mówi Wiktor Czerniszuk, współwłaściciel hotelu. - Łącz­nik był zburzony przez władze carskie jeszcze w XIX wieku. Teraz, po konsultacjach z fa­chowcami, odbudowaliśmy go i umieścimy w nim celę, która będzie dostępna dla zwiedza­jących - dodaje.

Źródło: RZECZPOSPOLITA (2008-10-11) str.: A10

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *