Mniej gości, za to frekwencja idzie w górę

Do Polski przyjeżdża coraz mniej turystów, spada również liczba osób korzystających z noclegów w hotelach. Przedstawiciele branży uspokajają, że mimo to rośnie obłożenie, gdyż wydłuża się okres pobytu. Pojawiają się już jednak pierwsze głosy mówiące o kryzysie. Firmom hotelarskim zaszkodzą też zawirowania na rynkach finansowych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pogarsza się sytuacja w branży hote­larskiej . We wrześniu wskaźnik koniunktury w segmencie hoteli i restauracji wyniósł 7, pod­czas gdy rok wcześniej 14,2. Indykator ten po­wstaje na podstawie sformułowanych przez przedstawicieli branży opinii i oczekiwań doty­czących ich ogólnej sytuacji. Widać zatem, że sami przedsiębiorcy widzą pogorszenie, choć w rozmowach z mediami niechętnie przyznają, że obecna sytuacja jest gorsza niż jeszcze przed rokiem. Pogorszenie widoczne jest rów­nież, gdy przyjrzymy się danym publikowanym przez inne urzędy. Czas na zmianę planów. W najbliższym czasie nie należy spodziewać się znacznej po­prawy sytuacji w branży. Głównym wino­wajcą takiego stanu rzeczy jest kryzys, z jakim borykają się światowe rynki finansowe.- Obawy o koniunkturę w branży są duże, gdyż zarabia ona przede wszystkim na biznesme­nach - ocenia Grzegorz Lityński, analityk KBC Securities. - Jeśli nie poprawi się sytuacja na świecie, to ucierpią przez to spółki hotelar­skie. W poszukiwaniu oszczędności firmy na pewno ograniczą bowiem podróże służbowe -dodaje. Obecna sytuacja sprawiła, że działające w branży podmioty stoją w obliczu niższych zy­sków. Eksperci oceniają, że niewiele mogą zro­bić, by bronić się przed tą sytuacją. Lityński wskazuje, że cykl inwestycyjny trwa w branży kilka lat, więc zmiana planów może być trudna. Firmy mogą być jednak zmuszone do rewizji zamierzeń. - Podmioty hotelarskie muszą te­raz bardzo dokładnie przeanalizować swe pla­ny inwestycyjne, gdyż obecna sytuacja jest gorsza niż jeszcze trzy miesiące temu - mówi. - Głównym aspektem, który muszą rozważyć, jest to, czy budować hotele ekonomiczne, czy luksusowe.

Źródło: PARKIET (Dodatek Specjalny)(2008-10-16) str.: A02

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.