Można budować w górę

Urząd Lotnictwa Cywilnego wy­raził zgodę, żeby w centrum Łodzi bu­dować obiekty do wysokości ok. 200 m (nie wyżej niż 400 m nad po­ziomem morza). Teren, który uznano za tzw. prze­szkodę rozległą, okala m.in. tereny wzdłuż al. Mickiewicza i al. Piłsud­skiego, którymi szczególnie intere­sują się inwestorzy i deweloperzy, w tym przedstawiciele hotelu Hil­ton. -Wpiszemy tę decyzję do pro­jektu studium zagospodarowania przestrzennego, a już teraz archi­tekci magistratu będą mogli wyda­wać zezwolenia na budowę nieco wyższych budynków w tym miej­scu - powiedział wiceprezydent Ma­rek Michalik. Obecnie ok. 15 inwe­storów zabiega w magistracie o zgo­dę na wysoką zabudowę w tym obszarze.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - ŁÓDŹ (2008-10-18) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *