Po przekwalifikowaniu budynku można zmienić stawkę

Spółka prowadzi nad morzem własną budowę. Zgodnie z pozwoleniem ma to być dom wielorodzinny z mieszkaniami na wynajem, a na parterze mają być lokale użytkowe. Inwestycja zbliża się ku końcowi. Spółka wystąpiła do gminy o przekwalifikowanie bu­dowy na hotel. Nie jest znana data wydania decyzji o przekwalifikowaniu, ale spółka spodziewa się, że bę­dzie pozytywna. Niedługo część budynku zostanie oddana do używania. Jaką stawkę amortyzacyjną za­stosować Co wtedy, gdy zostanie wydana decyzja o przekwalifikowaniu budynku na hotel. ODPOWIEDŹ: Na razie należy amortyzować budynek przy zasto­sowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 1,5 proc. Jest to bowiem budynek mieszkalny. Po ewentualnym formalnym przekwalifikowaniu go na hotel będzie się zaliczał do budynków niemieszkal­nych. Wówczas można będzie zmienić roczną stawkę amortyzacji na 2,5 proc. Środkami trwałymi są m.in. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością. Z pytania wynika, że spółka buduje dom we własnym zakresie, będzie to zatem środek trwały przez nią wytworzony. Nie jest on dla spółki używanym środkiem trwałym. W związku z tym będzie mogła zastosować stawkę amortyzacji z wykazu, który jest załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z objaśnień do Klasyfikacji Środków Trwałych wy­nika, że budynki hoteli (z wyjątkiem hoteli robotni­czych) są kwalifikowane do rodzaju 109 (inne budyn­ki niemieszkalne), podgrupy 10 KŚT. Tak więc hotel będzie budynkiem niemieszkalnym (10 KŚT). Jeśli spółka wybierze metodę amortyzacji dla po­szczególnych środków trwałych, musi ją stosować aż do pełnego zamortyzowania. Może się jednak zda­rzyć sytuacja, w której dany składnik majątku, np. wskutek zmiany jego kwalifikacji, może stać się środ­kiem trwałym o innej niż dotychczas stawce amorty­zacyjnej. Przepisy nie zabraniają w takiej sytuacji zmiany stawek. Nie jest to bowiem zmiana metody amorty­zacji. Reasumując, moim zdaniem na razie należy amor­tyzować budynek przy zastosowaniu stawki 1,5 proc. Po wydaniu decyzji o przekwalifikowaniu budynku na niemieszkalny, należałoby naliczać dalsze odpisy przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 proc.

Źródło: RZECZPOSPOLITA (DOBRA FIRMA)(2008-10-23) str.: 6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.