Wieś kontra hotel

Odkąd Rada Gminy Kolbudy rozpoczęła przygotowania do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze­strzennego, w Bielkówku (w gminie Kolbudy) wrze, a emocje nie słabną. Większość mieszkańców wystąpiła prze­ciw przeznaczeniu kilku hek­tarów gruntu pod budowę ho­telu przez Wiesława Sajdę z Gdańska. Po kilku miesią­cach, gdy inwestor przedstawił bielkowianom swoje plany, grupa protestujących znacznie zmalała, jednak niechętnych budowie wciąż nie brakuje. - Centrum Hotelowo-Konferencyjne nie będzie uciąż­liwe. Podniesie prestiż Bielkówka - zapewnia Wiesław Sajda. - Planujemy zaledwie 50 miejsc noclegowych. Przed bu­dynkiem będzie ogród z base­nem, boiska i korty tenisowe. Chcemy też zagospodarować okoliczne grunty należące do gminy Kolbudy. Dawniej było to ujęcie wody. Wójt wyra­ził wstępnie zgodę na budowę parku i stawu, który pełniłby dodatkowo funkcję zbiornika retencyjnego, chroniącego wieś przed powodzią. Nie rozu­miem, dlaczego grupa miesz­kańców protestuje. Chyba tylko po to, by mi dokuczyć.

Źródło: POLSKA - DZIENNIK BAŁTYCKI (2008-10-28) str.: 10

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *