Rośnie liczba luksusowych hoteli

Najważniejsze lokalizacje inwestycji związanych z Euro 2012 to miasta, w których odbywać się będą rozgrywki piłkarskie. Ubywa miejsc noclegowych o najgorszym standardzie. Zastępują je ekskluzywne hotele. Według danych GUS-u w 2007 r. było aż o 100 obiektów mniej niż w 1996 r. Natomiast liczba hoteli czterogwiazdkowych w 2007 r. wynosiła ok. 82 obiekty i w po­równaniu z 1996 r. uległa czte­rokrotnemu zwiększeniu. Jeszcze bardziej dynamiczny, bo ośmiokrotny wzrost, dotyczył obiektów z największą iloś­cią gwiazdek. Odzwierciedla to znaczne zapotrzebowanie rynkowe na tego typu hotele. W1996 r. na terenie Polski były tylko trzy luksusowe obiekty, a do 2007 r. ich liczba wzro­sła do 24. Organizacja w Polsce Euro 2012 wpłynie na jeszcze większe przyśpieszenie tempa wzrostu rynku hotelarskiego.

Źródło: GAZETA FINANSOWA (2008-11-07) str.: 24

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.