Pomysł na drugie lokum oraz na zarobek

Mieszkania przeznaczone na wynajem krótkoterminowy przynoszą miesięcznie zysk sięgający nawet kilku tysięcy złotych. Nic dziwnego, ze mimo trudnych czasów zapotrzebowanie na nie ciągle rośnie. Aparthotele kupują zarówno osoby prywatne, jak i firmy Ze względu na lokalizację Polacy najczęściej zainteresowani są zakupem apartamentu w gó­rach, nad morzem lub na Mazu­rach. Deweloper lub wyspecja­lizowana firma zewnętrzna przejmuje na siebie rolę zarzą­dzającego obiektem - zapewnia utrzymanie obiektu, a także or­ganizuje najem. Wobec obecnych zawirowań na rynkach finansowych inwe­stycja w aparthotele staje się ciekawą alternatywa, zwłaszcza dla osób zamożnych. Zarobić na takim wynajmie można też, kupując lokal na kredyt. Stan­dardowo w ramach usługi za­rządzania od właściciela apar­tamentu pobierana jest prowi­zja w wysokości 25 proc. zysku z wynajmu, jednorazowy koszt obsługi każdego pobytu w wy­sokości zwykle do 100 zł, a także jednorazowa roczna opłata związana ze stałym promowa­niem obiektu. Łączne wydatki związane z obsługą zarządzania nie przekraczają jednak 30 proc. zysku z wynajmu. War­tość ta obejmuje także inne opłaty administracyjne, jak po­datek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i remontów.

Źródło: RZECZPOSPOLITA - WARSZAWA (Nieruchomości)(2008-11-10) str.: D14

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.