Częstochowa: Cepelia być może zostanie

Rozmowy w sprawie budowy cen­trum hotelowo-kongresowo-rozrywkowego w III Alei drepczą w miej­scu. List intencyjny z Centrum Develop­ment & Investments Polska, właści­cielem dawnych Domów Towaro­wych Centrum,podpisano 12 czer­wca. Do końca września CDI miało wyłączność na negocjacje z magistra­tem w sprawie wspólnej inwestycji w III Alei, potem ten terminprzesu-nięto do 31 października. Na kolejne przesunięcie urząd miasta się nie zdecydował, ale nadal jedynym rozważanym inwestorem jest CDI. Sęk w tym, że rozmowy -jak się nieoficjalnie dowiedzieliś­my - zaczęły drep tać w miej scu. - Ich tempo rzeczywiście osłabło w związku z kryzysem - mówi Ireneusz Leśnikowski, rzecznik urzędu mia­sta. Dziś trudniej o kredyt - a takie in­westycje zawsze finansowane sąprzez banki. Trzebajednak zweryfikować biznesplan wobec zmieniających się prognoz gospodarczych. CDI majeszcze jeden kłopot: ho­tel. Miasto postawiło warunek, by w kompleksie wystawienniczo-roz-rywkowym znajdował się obiekt czterogwiazdkowy. W grę wchodzi po­prawa standardu Patrii i jej gruntow­na modernizacja bądź budowa cał­kiem nowego hotelu. CDI rozmawia o tym z Orbisem, właścicielem Pa­trii. Negocjacje są jednak bardzo trud­ne. Miasto nie ma w tej chwili planu awaryjnego. Może jedynie rozpisać nowy przetarg, licząc na innego inwestora i np. obniżyć wobec niego wy­magania.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - CZĘSTOCHOWA (2008-11-13) str.: 3

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.