Gotowy jest plan zagospodarowania otoczenia stadionu Wisły przed Euro 2012

Mieszkańcy Cichego Kącika pro­testuj ą przeciwko wysokiej za­budowie przy ul. Reymonta oraz poszerzeniu jej do czterech pa­sów. Inwestycje mają być związane z uporządkowaniem terenów w otoczeniu stadionu Wisły rozbudowywanego na Euro 2012. Temu przedsięwzię­ciu nic nie grozi. W ciągu naj­bliższych trzech lat miasto wyda na nie 244 mln zł. - Proponowana zabudowa jest zbyt intensywna oraz za wysoka - przekonuje przedsta­wiciel protestujących Wojciech Wójcikowski. Mieszkańców poparli radni z dzielnicy Krowodrza - Histo­rycznie teren przy stadionie Wisły nie był zabudowany tak wysokimi budynkami, jakie do­puszcza plan - zaznacza Adam Michaluk, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy V. Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru "TS Wisła" obejmuje teren o powierzchni 28,3 ha między uli­cami: Reymana, Reymonta Cho­dowieckiego i a1. 3 Maja Od strony ul. Reymonta przewiduje się dopuszczenie wysokości no­wych budynków do 38 metrów, a od strony ul. Chodowieckiego - maksymalnie do 15 metrów. Wczoraj projekt planu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochro­ny Środowiska Rady Miasta Krakowa, choć radni zwracali uwa­gę, że zbyt dużo miejsca zare­zerwowano na komercję, a za mało na zieleń. Dyrektor Jaś­kiewicz przekonywała że już teraz nie ma tam zielonych te­renów parkowych. Obok stadio­nu Wisły znajdują się bowiem wiekowe obiekty TS Wisła, a od strony Cichego Kącika zdegra­dowany obszar z chaszczami i gruzami po dawnym basenie. MKS Cracovia zamierza wybu­dować tam centrum sportowo - rehabilitacyjne. W jego skład wejdą m.in.: kompleks aqua (z 25-metrowym basenem pływac­kim, atrakcjami wodnymi i sauną); pięciogwiazdkowy hotel (na około 150 pokoi), zaplecze medyczno - rehabilitacyjne, oś­rodek krioterapii i odnowy bio­logicznej, cztery korty tenisowe oraz kompleks rozrywkowo-gastronomiczny (z salą bowlingową i bilardową).

Źródło: DZIENNIK POLSKI (Kronika Krakowska)(2008-11-18) str.: B2

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.