Hotelowi giganci budują w Krakowie

Chociaż do Kra­kowa przyjeżdża nieco mniej tury­stów niż w po­przednich latach, w naszym mieście powstaje sporo nowychhoteli. Jeśli chodzi o liczbę hoteli, Kraków jest zdecydowanym li­derem w kraju. W ofercie tury­stycznej Krakowa, według sza­cunków GUS i MOT, jest około 25 tys. miejsc noclegowych w obiektach różnego kalibru - w hotelach, motelach, pensjonatch, schroniskach młodzieżowych, domach wy­cieczkowych, na kempingach i w obiektach nieskategoryzo-wanych. Jednak najwięcej, bo aż 85 proc. miejsc oferują ho­tele. W mieście jest ich ponad sto, z tego przeszło 20 w sa­mym centrum, w obrębie Plant i na Kazimierzu, a ponad 60 w drugiej okrężnicy. Hotele w Krakowie łącznie oferują około 12 tysięcy miejsc noclegowych. Ich standard jest zróżnicowany, jednak hoteli pięciogwiazdkowych, o naj­wyższym standardzie, jest w grodzie Kraka niewiele, bo tylko sześć. Ponad 60 hoteli, to obiekty o standardzie trzech gwiazdek - i to one są najbar­dziej oblegane, zarówno przez klientów biznesowych, jak i tu­rystów zagranicznych. - Najlepiej radzą sobie duże sieciowe hotele, zwłaszcza trzygwiazdkowe, często bra­kuje w nich miejsc - mówi Ka­tarzyna Kozłowska - Guśtak zajmująca się rynkiem hotelo­wym w serwisie krakow.nasze miasto.pl. - Mniejsze hotele są w gorszej sytuacji i muszą się bardziej natrudzić, aby przyz­woicie zarobić, gdyż w tym roku liczba odwiedzających Kraków turystów nieco spadła.

Źródło: POLSKA - GAZETA KRAKOWSKA (Nieruchomości)(2008-11-18) str.: 3

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.