Interferie celują w Caritas

Podopieczni Caritasu, dzieci górników, niemieccy turyści - takich klientów weźmie na celownik turystyczna spółka. Dziś prezes turystyczno - hote­larskiej spółki z grupy KGHM przedstawi jej wizję radzie nad­zorczej. Jedną z niespodzianek jest zawiązanie współpracy z Caritasem. Zarząd liczy, że dzięki dobrym relacjom z ko­ścielną instytucją uda się od­budować pozycję worganizacji wypoczynku dla dzieci i mło­dzieży (chodzi tu m.in. o obiek­tyw Sławie i nad Bałtykiem). Takie plany zarysował już w "PB" Wojciech Kudera, pre­zes Interferie Uważa, że na­leży też wrócić do współpracy z KGHM i sięgnąć po pulę z funduszu socjalnego, orga­nizując kolonie dla dzieci gór­ników Zagłębia Miedziowego. W strategii znalazły się de­klaracje o zacieśnieniu współ­pracy z niemieckimi touroperatorami, którzy — zdaniem obecnych władz spółki — zo­stali zaniedbani jako klienci. Ponadto w strategii zapo­wiedziano też rozpoczęte już cięcia kosztów. Firma reduku­je zatrudnienie w administra­cji i szuka tańszych dostawców. Planowana jest także sprzedaż hotelu w Lubinie. Nie pójdzie natomiast pod młotek obiekt w Głogowie, którego chciał się pozbyć poprzedni zarząd. Interferie zakończyły dwa pierwsze kwartały stratą, któ­rą odrobiły w okresie letnim, wypracowując w III kwarta­le 2,55 mln zl zysku netto. Za akcje firmy dziś płaci się o 1,5 zl mniej niż w dniu ich emisji.

Źródło: PULS BIZNESU (2008-11-21) str.: 13

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.