Hotel pod kominem

20 miejsc pracy i 68 miejsc noclegowych - tak wygląda nowy Hotel Alex w liczbach. W ubiegły piątek otwarto go w Zamościu. Hotel powstał w zabytkowym, bo pochodzącym z 1905 roku budyn­ku, w którym dawniej mieściły się mię­dzy innymi spółdzielnie "Robotnik" oraz "Rozwój". Obiekt rozbudowano o jedną kondygnację. Wyburzono rów­nież charakterystyczny komin, który szpecił krajobraz w tamtym rejonie. W zamierzeniach właścicieli, Anny i Aleksandra Rajsów, "Alex" ma peł­nić funkcję centrum konferencyjno-hotelowego. Wewnątrz są dwie sale konferencyjne, które można dzielić, otrzymując powierzchnie konferencyj­ne dla 25,40,100 i 200 osób. - Stawiamy też na dobrą kuchnię. Zatrudniliśmy 20 wysoko wykwalifiko­wanych osób, kelnerów i kucharzy, w tym także powracających zza granicy - mówi... Rajs. W Zamościu wciąż jest zapotrze­bowanie na tego typu obiekty. Pierw­sze wesele w "Alexie" zaplanowano już w grudniu, zaś przyszły rok w du­żej mierze jest już zajęty.

Źródło: KRONIKA TYGODNIA (2008-11-18) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.