Scandic przejął gdański hotel Holiday Inn

Hotel, który od końca lat 90. stoi naprzeciwko dworca główne­go w centrum Gdańska, jest kojarzony jako jedna z wizytówek mia­sta. Widać go po wyjściu z dwor­ca, stanowi część kompleksu Ci­ty Forum. Ale od 1 stycznia znik­nie z niego charakterystyczny, zie­lony szyld. Wjego miejsce poja­wi się nowa nazwa - Scandic Gdańsk. Sieć Scandic Hotels jest teraz wła­ścicielem 147 hoteli w północnej Eu­ropie. Od luksusowych, pięciog­wiazdkowych obiektów, po tanie hotele klasy turystycznej. Przeję­cie czterogwiazdkowego hotelu w Gdańsku to pierwsza inwestycja Scandic w Polsce. W tym samym czasie firma kupuje też wrocławski Holiday Inn. - Polska jest największym krajem spośród nowych członków Unii Europejskiej, a Gdańsk i Wrocław w ostatnich latach bardzo dynamicz­nie się rozwijają. Dlatego mamy wiel­kie oczekiwania wobec naszych inwe­stycji w tych miastach - podkreśla Frank Fiskers, prezes i dyrektor ge­neralny Scandic. - Inwestujemy nie tylko w te dwa hotele, ale w cały ry­nek, który otwiera duże możliwości przed taką firmą hotelarską, jak na­sza. W ostatnich latach wzrasta licz­ba gości hotelowych w Polsce. Ten­dencja ta powinna nadal się wzmac­niać. Istnieje także zapotrzebowanie na nowe, dobre hotele o średnim poziomie cen. Właśnie w tym obszarze zamierzamy działać w Europie Wschodniej - dodaje Fiskers.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - TRÓJMIASTO (2008-11-25) str.: 7

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.