Pałac z muzeum, hotelem i fundacją hrabiny Gabrieli

Muzeum przypominające o hrabinie Gabrieli von Thun-Hohenstein, ostatniej właści­cielce pałacu w Kończycach Wielkich, znajdzie się na par­terze tego zabytku. Nowi właściele pałacu we współ­pracy z historykami zaczęli już szukać eksponatów i pamiątek m.in. wśród mieszkańców. - Mamy ambitne plany - przyznaje Marcin Lipski, je­den z trzech właścicieli pałacu. - Prócz muzeum zamierzamy stworzyć m.in. centrum kultu­ralne, gdzie można będzie or­ganizować wystawy - dodaje. Pałac w Kończycach Wiel­kich został wzniesiony przez barona Jerzego Fryderyka Wil­czka, marszałka Księstwa Cie­szyńskiego, na przełomie XVII i XVIII wieku. Jego ostatnią właścicielką była hrabina Ga­briela von Thun-Hohenstein. W pamięci mieszkańców zapi­sała się jako „Dobra Pani" -m.in. ufundowała trzeci pawi­lon Szpitala Śląskiego w Cie­szynie. Po wojnie władze ko­munistyczne odebrały jej pa­łac, gdzie w 1952 roku został utworzony państwowy dom dziecka. Hrabina tymczasem żyła bardzo skromnie w Cieszynie, gdzie zmarła w 1957 roku. Według pomysłu nowych właścicieli dwa piętra pałacu będą pełniły funkcję hotelową (30 pokoi), zaś na parterze bę­dzie muzeum oraz siedziba Fundacji Dobrej Pani. Lipski wyjaśnia, że fundacja będzie zajmować się głównie pomocą dzieciom i młodzieży, miejscowym szkołom oraz integracją mieszkańców Kończyc z Pola­kami na Zaolziu.

Źródło: POLSKA - DZIENNIK ZACHODNI (2008-11-25) str.: 14

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *