Gdynia walczy z hotelem o willę Śreniawę

Gdyńscy rajcy miejscy chcą, aby przedwojenny budynek na Wzgórzu św. Maksymilia­na był chroniony przez kon­serwatora. Nie w smak to właścicielom hotelu. Willa Śreniawa jest budyn­kiem o dużych walorach kulturowych - wyjaśnia Ro­bert Hirsch, gdyński konser­wator zabytków. - Została zaprojektowana na począt­ku XX wieku przez Tadeusza Zielińskiego, architekta, który stworzył plan zabudowy Wzgórza św. Maksymiliana. Willa jest jedynym w Gdyni przykładem budynku z czte­rospadowym dachem i bel-wederkiem. Sęk jednak w tym, że po­wstały w 1921 roku budynek chce wyburzyć spółka Hadex, właściciel czterogwiazdko-wego Hotelu Nadmorskiego. - Chcemy rozbudować część noclegową, jak i część odnowy biologicznej hotelu - mówi Izabela Grajek, marke­ting manager Nadmorskiego. - W najbliższych dniach Ha-dex SA złoży do Wojewódzkie­go Sądu Administracyjnego odwołanie, którego celem jest podważenie uchwały Rady Miasta dotyczącej zagospoda­rowania przestrzeni we frag­mencie dotyczącym ochrony konserwatorskiej. Gdynia nie zamierza jed­nak składać broni, ma bo­wiem silne poparcie z Mini­sterstwa Kultury i Dziedzic­twa Narodowego. - Minister kultury dwu­krotnie wskazywał, że obiekt ma być objęty ochroną - doda­je Hirsch. - Poza tym willa nie jest w złym stanie, ale jedynie nie była remontowana.

Źródło: ECHO MIASTA - TRÓJMIASTO (2008-11-27) str.: 6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *