Sytuacja wymusi zmianę zamierzeń?

Orbis,autokarowy biznes raczej nie zostanie sprzedany w tym roku, opóźnia się też rozwój na Wschodzie. Maleją szanse na to, że grupa sprzeda w tym roku autokarowy segment Orbisu Transport (pierwotny plan zakładał, że zo­stanie zbyty do końca czerwca). - Nie mamy potwierdzenia od potencjalnych inwestorów, czy i kiedy zdecydują się na finalizację transakcji - mówi Irene­usz Węgłowski, wiceprezes Or­bisu. - Nawet jeśli nie dojdzie­my do porozumienia z żadnym z tych podmiotów, to nie zrezy­gnujemy ze sprzedaży tego biz­nesu. Szanse na to, że dojdzie do niej jeszcze w tym roku, są jednak niewielkie - dodaje. Zarząd Orbisu przyznaje też, że kryzys na rynkach finanso­wych może zmusić spółkę do re­wizji planów. Zgodnie ze zaktu­alizowaną w poprzednim roku strategią, w latach 2007-2011 Orbis chciał wybudować 34 ho­tele, co miało kosztować po­nad 1 mld zl. W ubiegłym roku oddał do użytku trzy obiekty. 2008 rok zakończy z cztere­ma nowymi placówkami. Obec­nie spółka ma siedem hoteli w budowie. Do końca tego roku może zaś zapaść decyzja o bu­dowie kolejnego Novotelu w Łodzi. - Podpisaliśmy już umowę przedwstępną w tej sprawie. W grudniu możemy zaś zawrzeć ostateczną. Jeśli nie zmienimy planów w wyniku ne­gatywnych zmian rynkowych, to do końca 2009 roku powinni­śmy, w ramach długookresowej strategii, oddać kolejnych pięć hoteli - zapowiada Węgłowski.

Źródło: PARKIET (2008-12-01) str.: 5

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.