W hotelu Pomorskim będą biura

Bank, szkoła językowa i biura bę­dą mieścić się w dawnym hotelu Po­morskim, który przechodzi gruntow­ny remont. Budynek przy Bramie Portowej ku­pili w 2007 r. na licytacji komorni­czej szczeciński restaurator Edward Golema i Arkadiusz Ogorzelski. Ho­tel został sprzedany na pokrycie dłu­gów Arkadiusza G., jednego z głów­nych oskarżonych w tzw. aferze pa­liwowej. Hotel Pomorski, podobnie jak położone w centrum Szczecina hotele Piast i Gryf, a także zajazdy i nadmorskie campingi, należały przed laty do Państwowego Przed­siębiorstwa Turystycznego "Pome­rania", powstałego w czasach PRL. Wtedy znany był m.in. z najlepsze­go wmieście salonu bilardowego. Po­merania została sprywatyzowana bez przetargu w sylwestrową noc 1998-1999. Jej właścicielem stał się Arkadiusz G. Od kilku lat dawny hotel Pomor­ski stał i niszczał. Teraz przechodzi gruntowną przebudowę wewnątrz i otrzymuje nową elewację. Na parte­rze budynku o pow. 1,6 tys. mkw. bę­dzie znajdować się bank. Na pier­wszym i drugim piętrze szkoła języków obcych EMPiK, a na trzecim i czwartym - wysokiej klasy biura. Dla­czego nie hotel - Na biurach można więcej zarobić. Lokalizacja jest bar­dzo dobra, a w Szczecinie brakuje po­mieszczeń biurowych o wysokim stan­dardzie - mówi Krzysztof Jakubow­ski, pełnomocnik Edwarda Golemy. Remont dawnego hotelu potrwa do końca roku.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - SZCZECIN (2008-12-03) str.: 5

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.