Grupa Orbis może zamrozić inwestycje

Jak dowiedziała się Gazeta Prawna, Grupa Hotelowa Orbis może już wkrótce podjąć decyzję o zamrożeniu nowych inwestycji ze względu na zbliża­jące się spowolnienie gospodar­cze. Jak powiedział w rozmowie Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Grupy Hotelowej Orbis, firma rozważa wstrzymanie wszyst­kich trwających inwestycji. - Obserwujemy rynek. A sy­gnały, które do nas docierają, nie wróżą dobrze na przyszłość. Jednym z nich jest 12-proc. spa­dek liczby zagranicznych tury­stów w tym roku. Do tego do­chodzą coraz bardziej pesymi­styczne prognozy gospodarcze - mówi Ireneusz Węgłowski. Dodaje, że Orbis opracowuje alternatywne plany działalno­ści. O szczegółach mówić jed­nak na razie nie może. Orbis jest spółką notowaną na gieł­dzie, to wymusza określone obowiązki informacyjne. Z naszych informacji wynika, że chodzi raczej o wstrzymanie budowy nowych hoteli niż ich sprzedaż innym inwestorom. Grupa jest w trakcie realizacji siedmiu projektów, z których cztery dotyczą budowy nowych obiektów, a pozostałe moderni­zacji już istniejących. Zgodnie z pierwotnymi pla­nami oddanie do użytku no­wych obiektów jest przewi­dziane do końca 2009 roku. Zmiana planów może opóźnić termin co najmniej o rok. - Nowe hotele będą działać pod markami ekonomicznymi: Etap i Ibis - które w dobie kry­zysu są najmniej narażone na spadki popytu - zaznacza Ire­neusz Węgłowski. Krzysztof Łopaciński, szef Instytutu Turystyki, przyznaje, że zmalała liczba zagranicz­nych przyjazdów do Polski. Je­go zdaniem Orbis może mieć jednak prawdziwy problem, gdy zacznie spadać liczba po­dróży biznesowych w Polsce. - Spadek w tym segmencie -jest już zauważalny - zauważa Krzysztof Łopaciński. Małgorzata Szwarc-Sroka, dyrektor pionu finansowego J.W. Construction Holding, budującej Hotele 500, uważa, że spowolnienie gospodarcze będzie miało minimalny wpływ na ten segment rynku. - Branża hotelarska w Pol­sce rozwijała się w ostatnich latach znacznie wolniej niż w pozostałych krajach Euro­py. Jest wyraźny niedobór ho­teli, nadal niewykorzystany potencjał - mówi Małgorzata Szwarc-Sroka. Firma zamierza kontynuować inwestycje. Podobnie jak firmy Louwe Hotels i Warimpeoc, które wspólnie, w ramach spółki joint venture, wybudują do 2010 r. cztery nowe hotele pod marka­mi klasy ekonomicznej Campanile i Premierę Classe. Spółka ma w planach budowę kolej­nych, między innymi w Gdań­sku, Katowicach, Poznaniu, Kra­kowie czy Rzeszowie. Z inwesty­cji nie wycofuje się też firma Starwood Hotels & Resorts, roz­wijająca w Polsce hotele pod markami Sheraton i Westin.

Źródło: GAZETA PRAWNA (Forsal.pl)(2008-12-05) str.: A4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.