Nie chcą budować hotelu w centrum Łodzi

Do magistratu nie zgłosił się żaden inwestor zainteresowany budową pię­ciogwiazdkowego hotelu obok Teatru Wielkiego. Działka pizy pl. Dąbrowskie­go nie zostanie w piątek spizedana. Na ponad 5,5 tys. mkw. terenu w cen­trum Łodzi miał stanąć ekskluzyw­ny ho tel międzynarodowej sieci. In-we stor miałby go wybu dować w cią­gu trzech lat. W innym przypadku musiałby zapłacić karę - 5 mln zł. Cena wywoławcza za działki nale­żące do miasta i Uniwersytetu Me dycz-nego to 11 mln 150 tys. zł. - Żaden inwe­stor nie złożył ofert w wymaganym terminie - mówi Sławomir Antos, dy­rektor wydziału gospodarowania ma­jątkiem w magistracie. Teraz prezydent miasta zdecydu­je, czy nieruchomość ponownie zosta­nie wystawiona na przetarg, i czyjego warunki zostaną zmienione.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - ŁÓDŹ (2008-12-04) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.