Sport z komercją czy ruiny i chaszcze?

Wisła na swoich terenach chce wybudować hotele, Nadwiślan udostępnia prywatnemu inwes­torowi teren pod apartamen­towiec, a Garbarnia ma w pla­nie oddanie ziemi na osiedle mieszkaniowe. W zamian za komercję kluby mają mieć nowe obiekty sportowe, na któ­rych budowę miasta nie stać. - Dla nas najważniejsza jest przebudowa stadionu wraz z za­pleczem, aby spełniał wszelkie normy dotyczące rozgrywek li­gowych i prezentował się na miarę XXI wieku. Nie mamy na to środ­ków. Nie wyciągamy również po nie ręki do miasta, bo wiemy, że gmina nie ma takich możliwości - wyjaśnia Andrzej Wełniak, dy­rektor RKS Garbarnia. Ten klub dysponuje ponad 9 ha, które czekają na zagospo­darowanie. Podobnych sporto­wych klubów, na których tere­nach stoją obiekty wymagające przebudowy albo są chaszcze czekające na powstanie na nich boisk, jest wiele. Kluby nie mają jednak pieniędzy, miasto ma ograniczone środki, a inwesto­rzy są gotowi finansować spor­towe obiekty jedynie w zamian za wprowadzenie komercji na części terenu. Nikt w biznesie nie działa bowiem charytatyw­nie i każdy liczy na zarobek. W przypadku Garbarni ma dać go budowa osiedla mieszkanio­wego na połowie klubowego te­renu. W zamian na atrakcyjnym obszarze (pomiędzy ulicami.Rydlówka i Konopnickiej, rzeką Wilgą i zielenią parkową Uzdro­wiska Mateczny) prywatny in­westor postawiłby stadion wraz z zapleczem oraz boiskiem tre­ningowym przykrytym halą ba­lonową i parkingami. Tak jak to robi się obecnie na całym świecie, przy stadionie mógłby także powstać hotel wraz z salą konferencyjną, restauracją i częścią rekreacyjną, tak żeby zapewnić obiektowi funkcjono­wanie przez cały tydzień. Byłoby również miejsce na halę sportową oraz część handlowo-usługową. Pomysł nie spodobał się jednak wszystkim radnym. Niektórzy z nich uważają, że cały teren powinien zostać za­gospodarowany na sport i rek­reację.

Źródło: DZIENNIK POLSKI (Kronika Krakowska)(2008-12-06) str.: B1

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.