Na Próżnej będą biura zamiast hotelu

Austriacka firma Warimpex ma już pozwolenie na przebudowę dwóch kamienic u zbiegu Próżnej i pl. Grzybowskiego na hotel. Choć starała się o to od pięciu lat, teraz rezygnuje, bo po namyśle postanowiła urządzić w kamienicach biura. Do Warimpeksu należą dwie sąsiednie kamienice przy Próżnej 719. Powstały oko­ło 1880 r. według projektu słynnego architekta Fran­ciszka Baumana. Po wojnie zostały znacjonalizowane, a w 1987 r. - wpisane do reje­stru zabytków. W połowie lat 90. ub. w. budynkami zaczął intereso­wać się biznesmen żydowskiego po­chodzenia Ronald S. Lauder. Pod koniec lat 90. jego firma ku­piła oba budynki. W 2003 r. odsprze­dała je wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów spółce Próżna Properties należącej do grupy Warimpex. Warimpex ich moderniza­cję zapowiadał już w 2 005 r. Najpierw jednak na długie mie­siące utknął w negocjacjach z kon­serwatorem zabytków, potem zaś kolejne kilkanaście miesięcy zaję­ło mu załatwianie w ratuszu doku­pienia wąskiego pasa sąsiedniej działki niezbędnego dla budowy pod kamienicami podziemnego par­kingu. - Wybraliśmy opcję, która jest najlepsza dla naszych udziałow­ców - przekonuje Franz Jurko-witsch, prezes Warimpeksu. - War­szawski rynek nieruchomości biu­rowych rozwija się bardzo dobrze. Mamy dwie wspaniałe historycz­ne kamienice, świetnie zlokalizo­wane w Warszawie. Ponadto plac Grzybowski ma niezwykłą histo­rię. Bez trudu znajdziemy najemców zarówno powierzchni biuro­wych, jak i powierzchni usługowych znajdujących się na parterze reali­zowanej inwestycji. Rozmowy z ratuszem sfinalizo­wane zostały wiosną tego roku, a kilka dni temu Warimpex zakomuniko­wał, że dysponuje już pozwoleniem na przebudowę kamienic na hotel. Równocześnie austriacki koncern poinformował jednak, że rezygnuje z tej inwestycji. Realizacja projektu biurowca jest znacznie mniej kapitałochłonna niż luksusowego pięciogwiazdkowego ho­telu. Warimpex zapewnia, że bierze pod uwagę niekorzystne warunki na międzynarodowych rynkach nieru­chomości i reperkusje kryzysu finan­sowego.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - WARSZAWA (DOM)(2008-12-10) str.: 2

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.