Hotel i muzeum Dobrej Pani w pięknym zamku

W zamku w Kończycach Wielkich powstanie ekskluzywny hotel i mu­zeum poświęcone dawnej właściciel­ce - Gabrieli von Thun und Hohen-stein. Przez długie lata w zamku był dom dziecka. Władze powiatu cieszyń­skiego uznałyjednak, że nie stać ich na utrzymywanie zabytkowej budowli i po wyprowadzeniu dzieci postanowiły ją sprzedać. Napoczątku 2008 roku zamek za 1,6 mln zl kupili biznes­meni z Mazowsza. - Chcemy tchnąć w niego nowe życie - zapowiada Mar­cin Lipski, jeden z nowych właścicie­li budowli. Renowacja rozpocznie się od wnętrz, gdzie powstanie ekskluzywny, czterogwiazdkowy hotel. Wystrój 28 pokoi będzie nawiązywał do historii bu­dynku. Będą tu m.in. trzy bardzo duże komnaty książęce. Na parterze powsta­nie restauracja i prawdziwa perełka: centrum kulturalno-muzealne poświę­cone dawnym właścicielom zamku. Mariusz Makowski z Muzeum Ślą­ska Cieszyńskiego tłumaczy, że to jeden z ciekawszych zabytków w regio­nie. Najbardziej kojarzony jest z jego ostatnią właścicielką, hrabiną Gabrie­lą von Thun und Hohenstein. Znana była z działalności charytatywnej, więc nazywaną ją Dobrą Panią z Kończyc Wielkich. Ufundowała pawilon dzie­cięcy w cieszyńskim szpitalu, otwie­rała ochronki, pomagała ubogim oraz wdowom i sierotom po żołnierzach, zajmowała się też ich mogiłami. Po 1945 roku komuniści skonfiskowali jej ma­jątek. - Zachowało się po niej dużo fo­tografii, wspomnień, dokumentów i in­nych pamiątek. Dzięki nim zwiedza­jący poznają postać hrabiny Thun - mówi Makowski.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - KATOWICE (2008-12-18) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.