Internauci wystawiają cenzurkę

Hotele.Oceniacz.pl to nowy ser­wis internetowy umożliwiający użytkownikom wymianę opinii i zdjęć na temat hoteli, w których spędzili lub zamierzają spędzić swój urlop.W systemie oceny hoteli udo­stępnionych zostało niemal 2 tys. obiektów zlokalizowanych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Hotele.Oceniacz.pi to projekt spółki, która prowadzi już serwis Odpocznepl, pośred­niczący w sprzedaży usług tury­stycznych kilkudziesięciu touroperatorów. Użytkownicy ser­wisu Hotele.Oceniacz.pl otrzymali do dyspozycji plat­formę oceny, pozwalającą na wyrażanie opinii na temat hotelu, w którym spędzili waka­cje. Jednocześnie dodane oceny i zdjęcia tworzą obszerną bazę danych na temat miejsc hotelo­wych na całym świecie, niezwy­kle przydatną osobom, które właśnie wybierają się na urlop. Wymianę informacji pomię­dzy internautami ułatwia rów­nież systemprofili użytkownika, pozwalający na wysyłanie i od­bieranie wiadomości oraz two­rzenie własnej grupy kontaktów.

Źródło: POLSKA - GAZETA WROCŁAWSKA (2009-01-03) str.: 24

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *