Apartamenty nad Miłą

Im radni będą bliżej uchwalenia zasad utrudniających budowę na terenach wokół Krzywego, tym więcej przedsiębiorców będzie się starać o rozpoczęcie swoich inwestycji nad największym olsztyńskim jeziorem. Jeden z nich planuje posta­wić hotel na działce nad Zatoką Miłą. Ostródzkie Przed­siębiorstwo Budowlane zło­żyło wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w tym miej­scu. Wczoraj urzędnicy zabrali się za jego rozpatrywanie. Mają na to 65 dni, co oznacza, że ewentualne pozwolenie inwestor może uzyskać na początku marca. Decyzja będzie ważna przez dwa lata i w tym czasie powinna się zacząć inwestycja. - Liczę jednak, że zaraz po wydaniu poz­wolenia przystąpię do budowy obiek­tu. Będzie to hotel typu condo - za­powiada Ireneusz Słowik, prezes OPB, które reklamuje się jako pionier takich projektów w Polsce. Sło­wik to przedsiębiorca, który stał się znany dzięki swoim inwestycjom w Ostródzie - w tym budowie kilku hoteli - które pozwoliły miastu ubie­gać się o status ośrodka treningowe­go przed mistrzostwami w piłce noż­nej w Polsce w 2012 r.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - OLSZTYN Data: 2009-01-13 Str.: 3

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *