Zbiorcza opłata nie jest przychodem

Gdy pracodawca ponosi koszty noclegu pracowników na podstawie zbiorczej faktury, wydatek nie stanowi przychodu pracownika. Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, czy ponoszo­ne przez pracodawcę koszty noclegu w hotelu na podstawie faktury, czy też ryczałty zwra­cane pracownikom, zatrudnio­nym na umowę o pracę i wyko­nującym umowę zlecenia, sta­nowią dla nich przychód. Według dyrektora warszaw­skiej izby w przypadku pokrycia kosztów noclegu bezpośred­nio przez pracodawcę na pod­stawie zbiorczej faktury wyda­tek nie stanowi źródła przycho­du pracownika i zleceniobiorcy. W przypadku zwrotu przez pracodawcę kosztów noclegu - w podróży służbowej wykony­wanej na obszarze Polski -jest to przychód zwolniony: w wysoko­ści stwierdzonej rachunkiem ho­telowym, ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 proc. diety.

Źródło: GAZETA PRAWNA (2009-01-20) str.: 5

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *