Na miejscu motelu Krak powstanie luksusowy hotel

Zakończył się spór ze spółką "Forte" o teren, na którym stoi motel "Krak". Co gmina zrobi z od­zyskanymi działkami? Wydział Skarbu Urzędu Miasta wystąpił o wydanie wa­runków zabudowy dla tego te­renu. Według przygotowanej w urzędzie koncepcji ma tam powstać ekskluzywny hotel. Naj­pierw jednak gmina chce się zorientować, co tam można wy­budować, ponieważ ten obszar nie jest pokryty planem zagos­podarowania W takich przy­padkach zabudowa powinna na­wiązywać do sąsiedniej. Kiedy już będziemy mieli "wu-zetkę", zorganizujemy przetarg na dzierżawę tego terenu, być może będzie także oddany w użyt­kowanie, ale nie wieczyste. Pro­blem z tymi działkami jest taki, że nie wszystkie mają uregulo­wany stan własności. Zostały kie­dyś wywłaszczone, większość po­stępowań w tej sprawie już się zakończyła i działki przyznano gminie. Nieuregulowany stan prawny mają jeszcze cztery działki. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo, mamy nadzieję, że także one staną się własnością gminy. Kiedy już cały teren będzie należał do mias­ta być może zostanie sprzedany. Wcześniej nie możemy tego zro­bić dlatego planujemy dzierżawę.

Źródło: DZIENNIK POLSKI (Kronika Krakowska)(2009-01-20) str.: B2

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *