Zamiast mieszkań, będzie hotel

Miasto ogłosiło konkurs na zagos­podarowanie zabytkowej kamienicy pizy ul. Dąbrowskiego, koło kina Rial­to. Urzędnicy widzieliby tam hotel, ale są otwarci na inne pomysły. Je szcze kilka lat temu w kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 42 były miesz­kania komunalne. Budynek był w bardzo złym stanie. Dlatego mia­sto wyprowadziło lokatorów do mieszkań zastępczych i w 2005 r. roz­poczęło remont. Okazało się, że bę­dzie bardzo kosztowny. Budynkiem zarządza Zarząd Komunalnych Za­sobów Lokalowych. - W remont wpompowaliśmy sporo pieniędzy. Wciąż podliczamy koszty - tłumaczy Magdalena Gościńska, rzeczniczka ZKZL. - Dlate­go uznaliśmy, że odnowioną, zabyt­kową kamienicę w tak dobrej lokali­zacji lepiej zaoferować inwestorom.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - POZNAŃ (2009-01-22) str.: 6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *