Wysokie wejście Kielc

Symbolem stolicy województwa już niedługo może być drapacz chmur. Hotel wysoki na 120 metrów ma stanąć przy Targach Kielce, w górę chce iść także Centrum Biznesu w dawnym biurowcu Exbudu. - Szukamy miejsc, w których mog­łyby powstać budynki wysokościo­we. To część aktualizowanego "Studium uwarunkowań i kierunków za­gospodarowania przestrzennego miasta", czyli wizji, która będzie obo­wiązywała przez najbliższe lata - mó­wi Artur Hajdorowicz, dyrektor Biu­ra Planowania Przestrzennego w kieleckim ratuszu. Nie chce zdradzić, gdzie takie gmachy miałyby powstać. - Takie budynki to raczej cecha me­tropolii, ale w naszym mieście z po­wodów m.in. geograficznych i śro­dowiskowych intensywna zabudowa jest we fragmencie dzielnicy Za­chód. Innych terenów brakuje, dla­tego wysokościowce mogą być ko­niecznością. Pod uwagę bierzemy więc kilka takich lokalizacji - doda­je

Źródło: GAZETA WYBORCZA - KIELCE (2009-01-26) str.: 1

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *