Długa lista chętnych pracowni na hotel przy Okęciu

Ponad sto pracowni architektonicznych chce zaprojektować pięciogwiazdkowy hotel przy warszawskim porcie lotniczym. Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu na opra­cowanie koncepcji archi tek-toniczno-budowlanej hotelu, który ma stanąć w pobliżu sto­łecznego portu lotniczego. Chętnych nie brakuje, bo do wykonania projektu zgłosi­ło się 117 pracowni — krajo­wych i zagranicznych. — Po raz pierwszy zdecy­dowaliśmy się na współpracę ze Stowarzyszeniem Architek­tów Polskich (SARP) przy wy­borze projektu obiektu, który powstanie na terenie lotniska w Warszawie. Cieszymy się, że konkurs spotkał się z tak du­żym zainteresowaniem pra­cowni architektonicznych z całego świata — mówi Jakub Mielniczuk, rzecznik Przed­siębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL). Konkurs zostanie rozstrzy­gnięty do końca marca Wyko­nawcę projektu wybierze ko­misja, w skład której wejdą przedstawiciele PPL, SARP i spółki Port-Hotel, operatora obiektu.

Źródło: PULS BIZNESU (2009-01-27) str.: 19

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *