Stolica Wielkopolski stanie się wielkim placem budowy

Tegoroczny budżet Poznania przewiduje 2,5 mld zl docho­dów i 3,1 mld zl wydatków.- Mamy w tym roku re­kordową kwotę na inwesty­cje, głównie w infrastruktu­rę: 1,1 mld zl - podkreśla Je­rzy Stępień, wiceprezydent Poznania. Miasto przygotowuje prze­targi na 800 mln zl. Informacje o nich powinny ukazać się na stronie urzędu pod koniec pierwszego kwartału. Przetar­gi dotyczą przebudowy ulic: Bukowskiej, części Grunwaldz­kiej, ronda Kaponiera, kolej­nego etapu przebudowy ulic znajdujących się w okolicach stadionu na EURO 2012 oraz największej infrastrukturalnej inwestycji w historii miasta: trzeciej ramy komunikacyjnej. W Poznaniu inwestuj ą też in­ni. Trwa przetarg ogłoszony przez PKP na budowę nowe­go dworca głównego z cen­trum komercyjnym. — Dwie najbardziej spekta­kularne inwestycje, które — mam nadzieję — wystartu­ją w tym roku, to Korona To — Chodzi o obwodnicę wewnątrzmiejską, spinającą wszystkie miejsca na obrze­żach miasta generujące duży ruch, jak stadion, lotnisko, du­że fabryki, np. Volkswagena. Cala trzecia rama będzie kosztować ponad 6 mld zl, w tym roku wydamy na nią 50 mln zl — wyjaśnia wicepre­zydent Poznania. wer i Poznań Forum — mówi Jerzy Stępień. Korona Tower to aparta­mentowiec zaprojektowany przez Daniela Libeskinda, któ­ry ma mieć 105 m wysokości. Inwestorem będzie poznańska firma Wechta, która szuka partnera. Poznań Forum bę­dzie najwyższym wieżowcem w Polsce (240 m, a z masz­tem 281 m). Inwestorem jest konsorcjum hiszpańskich firm, na którego czele stoi studio ar­chitektoniczna AMA z Sara-gossy W budynku znajdą się biura, apartamenty hotel, punkty handlowo-usługowe. - Chociaż z apartamentowcami nie jest różowo i wie­le firm, które dostały pozwo­lenie na budowę, zmienia pla­ny, to szybko przybywa w mieście hoteli. Po konferencji klimatycznej Poznań ugrun­tował pozycję jako miasta kongresowi konferencji. Ma­my nadzieję, że w tym roku ruszy budowa hotelu Radisson. Prowadzimy też rozmo­wy z dwiema sieciami pięcio­gwiazdkowymi — dodaje wi­ceprezydent Poznania. Ogółem w budowie lub w planach jest osiem nowych hoteli, m.in. Qubus.

Źródło: PULS BIZNESU (2009-02-05) str.: 9

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.