Prace zaczną od elewacji, a skończą na hostelu

Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na renowację i mo­dernizację budynku dworca PKP w Elblągu. Inwestycja bę­dzie przebiegać w dwóch eta­pach. Najpierw robotnicy zaj­mą się elewacją, potem stolar­ką i dachem. W drugim etapie, który pla­nujemy na następny rok, roz­poczną się prace we wnętrzu budynku dworca — mówi Ja­rosław Radzikowski zarządca Rejonu Dworców Kolejowych w Gdańsku. Wykonana zostanie nowa in­stalacja centralnego ogrzewania, przeprowadzony będzie-remont wentylacji, posadzki oraz schodów. Radzikowski, zapowiada, że zmianie uleg­nie wygląd kas (zyskają też Klimatyzację), punktu infor­macyjnego, punktów handlo­wych. W budynku dworca ma znaleźć się także miejsce na hostel, miejsce tymczasowego zakwaterowania, w którym za niską cenę będzie można sko­rzystać z noclegu (wynajmu­jąc łóżko, a nie, jak w przy­padku hotelu — pokój). Zarządca informuje też, że budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powsta­ną także specjalne, wydzielo­ne miejsca dla matek z mały­mi dziećmi. W tym samym czasie dokoń­czone zostaną też prace na placu dworcowym. Zniknąć z niego mają małe punkty handlowe, które przeniosą się do powstającego w pobliżu centrum handlowego.

Źródło: DZIENNIK ELBLĄSKI (2009-02-06) str.: 4

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.